Władze

Prezes Stowarzyszenia – Monika Kalisiak
Wiceprezes Stowarzyszenia – Anna Skibińska
Członek Zarządu – Monika Babicz
Skarbnik – Agnieszka Pers