Historia

02.02.2017 – Stowarzyszenie Chorych na Mastocytozę zostało członkiem Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

05.04.2016 – rejestracja Stowarzyszenia Chorych na Mastocytozę w Rejestrze Stowarzyszeń

23.02.2016 – zebranie założyczielskie Stowarzyszenia Chorych na Mastocytozę