Ankieta Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Do naszego Stwarzyszenia zwrócił się z prośbą o udział w badaniach Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu badawczego Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie prowadzonych przez nas badań. Dotyczą one doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy. Niekorzystna diagnoza rozumiana jest tu szeroko, jako rozpoznanie choroby, która związana jest z trwałymi lub stosunkowo trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, czy terapii ukierunkowanej na łagodzenie objawów czy walkę z bólem (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, alergie, nowotwory itd.).
Są to badania naukowe, finansowane ze środków statutowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Na prowadzone przez nas badania posiadamy zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych (NKBBN/475/2016) oraz zgodę rektora na ich oznaczenie logo uczelni (logo badań przesyłam w załączniku). Ich celem jest m.in.: analiza postaw lekarzy i pacjentów w zakresie realizacji standardów komunikacyjnych (norm prawnych i deontologicznych), określenie wpływu komunikacji medycznej na proces diagnostyczny czy stworzenie zaleceń ułatwiających właściwy przepływ informacji między lekarzami i pacjentami.
W związku z tym, mamy uprzejme pytanie, o możliwość zamieszczania na Państwa stronach internetowych czy Facebooku linku do e-kwestionariusza:
http://www.ebadania.pl/00094fe87f7fd060
Ankieta składa się tylko z pytań zamkniętych. Jest szczegółowa, a  jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.
Jeżeli potrzebne okazałyby się jakiekolwiek informacje jesteśmy do dyspozycji.
Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.
Załączamy wyrazy szacunku.
W imieniu Zespołu Badawczego
dr n. med. Krzysztof Sobczak”

Dodaj komentarz